Uppskatta dina talanger!

Vi har vissa saker som faller sig mer naturligt för oss. Någon är bra på excel, någon annan är bra på att mål. Våra olikheter är våra styrkor eftersom alla egenskaper behövs.