Uppskatta dina talanger!

Vi har vissa saker som faller sig mer naturligt för oss. Någon är bra på excel, någon annan är bra på att mål. Våra olikheter är våra styrkor eftersom alla egenskaper behövs.

Använd ayurveda för att skapa balans i hösten

Ayurveda betyder läran om livet. Kunskapen kan användas för att skapa balans, både inom oss själva och i förhållande till omvärlden.