Använd ayurveda för att skapa balans i hösten

Ayurveda betyder läran om livet. Kunskapen kan användas för att skapa balans, både inom oss själva och i förhållande till omvärlden.